Heniulek

Ur. 2013 Zm. 2021-10-23
Heniulek, bardzo Cię kocham i bardzo tęsknięNa zawsze pozostaniesz w moim sercu.Biegaj zdrowy za teczowym mostem
Zapal świeczkę

Księga pamięci

Ostatnio zapalone świeczki