Aby zapalić świeczkę możesz wysłać SMS, zapłacić szybkim przelewem lub skorzystać z PAYPAL.

Pamiętaj, że możesz zapalić więcej niż jedną świeczkę!

Każda zapalona przez Ciebie świeczka pomaga utrzymać to szczególne miejsce, jakim jest Ogród Wiecznej Szczęśliwości.