Nuka

Ur. 2002-05-30 Zm. 2014-07-09
Nuka, bardzo Cię kochamy i bardzo tęsknimy. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i w naszych sercach.
Zapal świeczkę

Księga pamięci

Ostatnio zapalone świeczki