Gabuś

Ur. 2005-09-16 Zm. 2021-01-17
Gabuś, bardzo Cię kochamy i bardzo tęsknimy. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i w naszych sercach.
Zapal świeczkę

Księga pamięci

Ostatnio zapalone świeczki