Kajtek

Ur. 2002 Zm. 2018-04-30
Kajtek, bardzo Cię kochamy i bardzo tęsknimy. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i w naszych sercach.
Zapal świeczkę

Księga pamięci

Ostatnio zapalone świeczki