Czip

Ur. 2010 Zm. 2020-10-03
Czip, bardzo Cię kochamy i bardzo tęsknimy. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i w naszych sercach.
Zapal świeczkę

Księga pamięci

Ostatnio zapalone świeczki